Facebook Twitter Youtube

Huurvoorwaarden

Onderstaande huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zoals opgemaakt tussen de verhuurder en de huurder (= de gastengroep of diens contactpersoon)

HUUR & BOEKING

De huur van Villa Schoolthoff is definitief wanneer door de huurder mondeling dan wel schriftelijk opdracht is gegeven tot boeking. Na boeking wordt door de verhuurder een huurovereenkomst opgemaakt. Deze wordt verzonden naar de huurder, waarbij de huurder na akkoordbevinding van de gegevens een ondertekend kopie-exemplaar terugzendt. Het van toepassing zijnde tarief en de data van de huurperiode staan in de huurovereenkomst.

De verhuurder behoudt zich het recht voor, de huurovereenkomst, zonder verdere vergoeding of terugbetaling aan de huurder, te annuleren in de volgende gevallen:

  • indien de huurder de kopie van de huurovereenkomst niet of niet tijdig ondertekend terug zendt.
  • indien de huurder de aanbetaling(en) niet of niet tijdig voldoet. De bankgegevens van de verhuurder zijn hiervoor bepalend.

WAARBORGSOM

De terugbetaling van de waarborgsom geschiedt per bank en wordt door de verhuurder binnen 14 dagen na vertrekdatum voldaan.
Indien schade is ontstaan wordt de borgsom niet terug betaald totdat het schade bedrag is verrekend.

ANNULERING (vlgs. Recron- voorwaarden)

Een eenmaal gedane boeking kan niet kosteloos door de huurder worden geannuleerd. 
Vanaf de boekingdatum tot 12 mnd. voor aankomstdatum geldt een annuleringsvergoeding van 10 % van het huurbedrag,
Van 12 mnd. tot 6 mnd. voor aankomst geldt 30%
Van 6 mnd. tot  4 mnd. voor aankomst geldt 70 %
Van 4 mnd. tot  2 mnd. voor aankomst geldt 80 %
Van 2 mnd. tot 1 dag voor aankomstdatum geldt 95 %
Vanaf de aankomstdatum geldt 100 %
Wij adviseren onze gasten om een groepsannuleringsverzekering af te sluiten. Vraag onze folder.

CATERING

De huurtarieven zijn gebaseerd op zelfverzorging. Indien de huurder verzorgde maaltijden wenst, kan dit via onze vaste cateraars. Andere, niet door ons aangewezen cateraars of verzorgers van maaltijden zijn niet toegestaan.

AANKOMST / VERTREK TIJDEN

Weekend: vrijdag 17.00 uur tot zondag ±18.00 uur.
Lang weekend: vrijdag 17.00 uur tot maandag 11.00 uur (slaapvleugel: 10.00 uur)
Midweek: maandag 17.00 uur tot vrijdag 11.00 uur (slaapvleugel: 10.00 uur)

In overleg kan hier eventueel van worden afgeweken.

AANKOMST

De aankomsttijd is zoals vermeld op de huurovereenkomst, tenzij anders overlegd. Bij aankomst worden door de huurder en verhuurder gezamenlijk de meterstanden van gas en elektriciteit opgenomen.

VERTREK

Van de huurder wordt verwacht dat zij de accommodatie bij vertrek opgeruimd en bezemschoon achterlaat. De verhuurder houdt (samen met de huurder) een eindinspectie om te beoordelen of de huurder de locatie in goede orde heeft opgeleverd. De afhandeling van eventuele schade wordt in onderling overleg vastgesteld. Dat geldt ook voor schade die door de verhuurder pas wordt geconstateerd bij de eindschoonmaak.
De huurder en verhuurder nemen gezamenlijk de eindmeterstanden op van gas en elektriciteit. Het verbruik wordt ingevuld op het betreffende formulier, waarop ook overige van toepassing zijnde bijkomende kosten worden vermeld.
Samengevat staan hierop de volgende posten: de schoonmaakkosten, toeristenbelasting, energiekosten vlgs. meterstand en (indien van toepassing) kosten voor lakenpakketten, andere geleverde diensten, of materialen en / of eventuele schadebedragen.
De verhuurder maakt hiervan een eindafrekening die binnen 14 dagen wordt toegezonden aan de huurder.

ONDERVERHUUR / HUISDIEREN

Onderverhuur aan derden is niet toegestaan. De huurder dient tevens de 'eindverbruiker' te zijn.  Huisdieren zijn niet toegestaan.

terug naar  boeken