Facebook Twitter Youtube

Persoonsgegevens

Villa Schoolthoff  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08140.0388 ten name van de Schoolt, buitenverblijven te Kring van Dorth.

 

Ten aanzien van de privacy hanteert Villa Schoolthoff een strikt beleid. Uw persoonsgegevens gebruiken wij, indien nodig, voor correspondentie met u, zowel schriftelijk als per mail. Daaronder vallen ook offertes en boekingen.

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden doen wij uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze correspondentie of overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (door ons) te laten verwijderen.

Heeft u vragen of een opmerking, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Wim en Ria Scholthof

0573-221326

info@villaschoolthoff.nl